Sponsordoelen

Momenteel worden twee sponsordoelen ondersteund uit de opbrengsten van de Gaasterland Wandeltocht. Een korte beschrijving van deze doelen vind je hieronder.

 

Stichting Kinderhulp Oeganda

De Stichting Kinderhulp Oeganda helpt en ondersteunt kinderen en weeskinderen die (nog) niet in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen en ook (nog) niet in staat zijn zichzelf te voorzien van huisvesting, levensonderhoud en scholing. Ook ondersteunt zij kinderen die wel in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te kunnen en willen nemen voor hun toekomst. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit kunnen initiatieven zijn op gebied van huisvesting, scholing, voeding, kleding en gezondheidszorg. De stichting initieert, stimuleert, activeert en coördineert activiteiten die hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden. Voor meer informatie over deze stichting gaan naar: www.stichtingkinderhulpoeganda.nl

 

Stichting Voedselbanken Zuidwest Friesland (Balk en Lemmer)

Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland is een organisatie van vrijwilligers die een bijdrage wil leveren aan het probleem van de verborgen armoede en het voorkomen van verspilling van voedsel. De Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland is aangesloten bij de landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland.

De voedselbank Zuidwest Friesland stelt gratis voedselpakketten ter beschikking aan personen of huishoudens die – om wat voor reden dan ook – in financiële problemen zijn gekomen en in grote armoede leven. 

 

Door het ter beschikking stellen van gratis voedselpakketten functioneren we als een schakel tussen overschot en (verborgen) armoede voor personen woonachtig in het werkgebied van onze regio.

Met het door bedrijven en instellingen beschikbaar gestelde voedsel, dat niet meer verkocht kan worden maar nog wel voor consumptie geschikt is. maken wij hiervan voedselpakketten en verstrekken deze aan de cliënten van onze voedselbank.

Met inzamelingsacties zorgen we voor een aanvulling van voldoende producten om hiermee een goed voedselpakket samen te stellen voor wanneer er onvoldoende aanvoer is van bedrijven en instellingen.

 

De voedselbank is een organisatie die wordt gedragen door onbetaalde vrijwilligers. Voor meer informatie over deze stichting gaan naar: www.voedselbankzwf.nl 

Hoofdsponsors

Top