Sponsordoelen

Momenteel worden twee sponsordoelen ondersteund uit de opbrengsten van de Gaasterland Wandeltocht. Een korte beschrijving van deze doelen vind je hieronder.

 

Stichting Bouwen met Bouma's

De stichting is ontstaan vanuit de familie Bouma in Nijlân in Fryslan. Een zoon uit het gezin Bouma was van 1993 tot 2016 werkzaam in Zambia, als missionaris/priester. In 2005 vatten enkele van zijn broers het plan op om daar ook de handen uit de mouwen te steken. 

Er werd een stichting opgericht Bouwen met Bouma's en vanaf 2006 bouwen ieder jaar enkele vrijwilligers vanuit Nederland daar zes weken lang aan kleinschalige bouwprojecten. Zo werden o.a. een keuken bij een weeshuis, een ziekenzaaltje, een opvang voor hoogzwangere vrouwen, een school voor gehandicapte kinderen en op diverse plaatsen scholen (klaslokalen) gebouwd. 

Behalve een aantal bouwers gaat er vanuit Fryslan ieder jaar ook een container met goederen (kleding, laptops, naaimachines, boeken e.d.) naar Zambia. 

De stichting begon in Fryslan in 2005 maar is inmiddels uitgewaaierd over een groot deel van Nederland. Jaarlijks ontvangt deze stichting door spontane giften zo'n € 40.000. Ook de goederen die met de container naar Zambia gaan worden uit heel Nederland aangeleverd. Voor meer details bezoek: www.bouwenmetboumas.nl

 

Stichting Kinderhulp Oeganda

De Stichting Kinderhulp Oeganda helpt en ondersteunt kinderen en weeskinderen die (nog) niet in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen en ook (nog) niet in staat zijn zichzelf te voorzien van huisvesting, levensonderhoud en scholing. Ook ondersteunt zij kinderen die wel in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te kunnen en willen nemen voor hun toekomst. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit kunnen initiatieven zijn op gebied van huisvesting, scholing, voeding, kleding en gezondheidszorg. De stichting initieert, stimuleert, activeert en coördineert activiteiten die hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden. Voor meer informatie over deze stichting gaan naar: www.stichtingkinderhulpoeganda.nl

 

 

Hoofdsponsors

Top