Sponsordoelen

Momenteel worden twee sponsordoelen ondersteund uit de opbrengsten van de Gaasterland Wandeltocht. Een korte beschrijving van deze doelen vind je hieronder.

 

Stichting Kinderhulp Oeganda

De Stichting Kinderhulp Oeganda helpt en ondersteunt kinderen en weeskinderen die (nog) niet in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen en ook (nog) niet in staat zijn zichzelf te voorzien van huisvesting, levensonderhoud en scholing. Ook ondersteunt zij kinderen die wel in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te kunnen en willen nemen voor hun toekomst. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit kunnen initiatieven zijn op gebied van huisvesting, scholing, voeding, kleding en gezondheidszorg. De stichting initieert, stimuleert, activeert en coördineert activiteiten die hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden. Voor meer informatie over deze stichting gaan naar: www.stichtingkinderhulpoeganda.nl

 

Stichting Hulphond

Stichting Hulphond is het expertisecentrum voor het opleiden en inzetten van hulphonden, maar ook paarden. De hulphonden worden opgeleid als steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke beperking of epilepsie. De dieren worden ook opgeleid voor therapeutische doeleinden. In het centrum voor dierondersteunde therapie worden deze dieren ingezet om volwassenen met traumaklachten en jongeren met psychiatrische problematiek of ontwikkelingsstoornissen te helpen. Het doel van Hulphond Nederland is het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid, waardoor (re-)integratie in de samenleving wordt bevorderd. www.hulphond.nl

 

Hoofdsponsors

Top