Over de wandeltocht

Als organisatie van de Gaasterland Wandeltocht kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde, gezellige 19e editie. Een record aantal van ruim 3.000 wandelaars hebben deelgenomen aan de verschillende afstanden en daarbij kunnen genieten van de routes 'Oer it Boerehiem', dit jaar het thema. Ondanks de slechte vooruitzichten was het een dag met fantastisch wandelweer. 

 

Alle wandelaars, sponsoren en vrijwilligers willen we hartelijk bedanken, want alleen dankzij ieders bijdrage is de 19e Gaasterland Wandeltocht geworden tot een gezellige, sportieve en geslaagde dag! 

 

Voor foto's van de Gaasterland Wandeltocht kun je terecht op de site van fotograaf Frans Mulder www.fotografiefransmulder.nl

We hopen alle wandelaars weer te mogen begroeten op zondag 4 mei 2025 bij de 20e Gaasterland Wandeltocht!

 

De Gaasterland Wandeltocht wordt georganiseerd door Lionsclub Balk, 'Tusken Mar en Klif'. De opbrengst van de wandeltocht is ten bate van een tweetal goede doelen, waarvan één in het buitenland, namelijk Stichting Kinderhulp Oeganda en één nationaal goed doel, Stichting Hulphond. De eerste helpt en ondersteunt kinderen en weeskinderen die (nog) niet in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen en ook (nog) niet in staat zijn zichzelf te voorzien van huisvesting, levensonderhoud en scholing. Het tweede goede doel is het expertisecentrum voor het opleiden en inzetten van hulphonden, maar ook paarden. De hulphonden worden opgeleid als steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke beperking of epilepsie. De dieren worden ook opgeleid voor therapeutische doeleinden.

 

 

 

MEER INFO

Hoofdsponsors

Top